ด้วยทีมงานคุณภาพ

เรากล้าพูดได้ว่าเรามีทีมงานที่ดีที่สุด คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หากภาษาอังกฤษคือภาษาสากลของโลก การบัญชีก็คือภาษาสากลของโลกธุรกิจเช่นเดียวกัน คำกล่าวนี้ถือเป็นวลีที่ถ่ายทอดความสำคัญของการบัญชีได้อย่างตรงตัวที่สุด ในแวดวงธุรกิจนั้นการวางแผนการจัดการด้านบัญชีที่ดี จะต่อยอดถึงความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยาก.

เมื่อเกิดนิยามเปรียบการบัญชีคือศิลปะ แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะหาบุคลากรมาสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ให้คุณหรือยัง ถูกต้องว่าใครๆ ก็สามารถทำงานศิลปะได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำมันได้ดี … เราพร้อมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเข้ามาดูแลด้านบัญชีและภาษีที่ครบวงจรให้กับคุณ

งานที่เราถนัด

บริษัทของเรารับทำงานหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังถนัดด้านงานเฉพาะทางตัวอย่างเช่น

ธุรกิจรับเหมา / บริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจตัวแทนขนส่ง

รุปแบบการทำงานของเรา

ด้วยความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการทำงานอันยอดเยี่ยมของเรา

การทำบัญชีของสำนักงานบัญชี gotic-ci มี 16 ขั้นตอน

accounting office of gotic-ci has 16 steps.

เราได้ออกแบบระบบการทำงานไว้ 16 ขั้นตอน มีระบบในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการทำงานทุกขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนเรามีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พนักงานทุกคนปฏิบัติตามวิธีการทำงาน

มาตรการในการทำบัญชีเพื่อความถูกต้อง

Measures to account for accuracy.

แยกประเภทเอกสาร / จัดเรียงเอกสาร / ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสาร วิเคราะห์รายการบัญชี โดยระบุรหัสบัญชีก่อนส่งไปที่แผนก KEY ทุกครั้ง ต้องจัดทำ BATCH CONTROL เพื่อคุมชุดเอกสารที่จะส่งไปคีย์ โดยระบุปริมาณเอกสาร.

การรับ-ส่งเอกสาร

Reception - Documents

เรามีพนักงานเข้าไปรับเอกสาร แล้วนำมาประมวลผลที่สำนักงานบัญชี และจะแฟกซ์หรือ E-mail แจ้งท่านว่าจะต้องจ่ายภาษีหรือประกันสังคมเท่าไหร่ จากนั้นเราจะเข้าไปรับเช็คและไปยื่นแบบให้แก่ท่าน

การทำงานเร่งด่วน/งานเยอะ

Urgent work / job lot.

ระบบการบันทึกบัญชีของสำนักงาน ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานบัญชีทั้ง 20 คนของเรา ทำงานให้กับท่านพร้อมกันได้ทุกคน ดังนั้นเราสามารถกระจายงานออกไป เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา

มีจรรยาบรรณ เก็บความลับ

เรากล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ หากท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเรา เราพร้อมรับผิดชอบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง